Top menu

Rejsebetingelser

Følgende betingelser kan være en stor mundfuld, men i det følgende sørger vi for at du som kunde hos KTC / Dit Eventyr er gjort opmærksom på alle tænkelige eventualiteter og at aftalegrundlaget er klart ved rejsens bestilling. Derfor er det vigtigt, at du har sat dig grundigt ind i vores bestemmelser før bestilling og afrejse. Husk: vi forudsætter, at alle vore kunder er bekendt med alt udleveret materiale. KTC / Dit Eventyr henholder os først og fremmest til nedenstående betingelser. Disse betingelser vedlægges fakturaen ved booking.

DEPOSITUM OG RESTBETALING: Depositum for den enkelte tur skal betales før tilmeldingen er endelig. Restbeløbet betales jf. faktura 2-3. mrd. inden afgang.

MINIMUMS ANTAL DELTAGERE: For at ekspeditionen kan gennemføres kræves minimum deltagere antal på 6 hvis ikke andet er angivet. Det kan dog forekomme, at vi vælger at gennem føre ekspeditionen med færre deltagere.

GARANTI: KTC / Dit Eventyr vil senest 1½ måneder før afrejse, afgøre om en ekspeditionen gennemføres.

FAKTURERING:  Regning / betaling sker til KTC, Kangerlussuaq, 3910 Kangerlussuaq, Grønland

AFBESTILLINGSREGLER: Ved afbestilling indtil 90 dage før afrejsedagen er det indbetalte depositum tabt. Ved afbestilling indtil 75 dage før afrejsedagen er 50% af rejsens pris tabt. Afbestilles rejsen senere end 45 dage før afrejsedagen er den totale pris for rejsen tabt.
Vi forbeholder os rette til at afvise folk der ikke har trænet og forberedt sig i følge vores krav og aftaler, her ved er 100% af rejses pris tabt.

PRISGARANTI: KTC / Dit Eventyr har indført prisgaranti på alle ekspeditioner prisen der bliver opgivet ved booking er derfor til en hver tid gældende og du kan ALDRIG risikere at få tilsendt en ekstra regning på turen, før start.

FORSINKELSE / DÅRLIGT VEJR: dit eventyr, garanter ikke for forsinkelser eller dårligt vejr. Vi sætter altid ekstra tid af. Når vi ikke flyafgange, grundet der dårligt vejr, langsom fremdrift, osv. “dit eventyr” erstatter ikke flybilletter og andet. Vi hjælper selvfølgelig med at udrede tingen så godt som muligt.

FLY, PAS, VISUM- OG VACCINATIONSKRAV: Du skal selv som rejsende have alle formalier i orden, så de modsvarer de krav der sættes for det land, hvortil der ønskes indrejse. Dvs. Du skal selv sørge for at : medbringe gyldigt pas – påtegnet evt. nødvendigt visa, have obligatoriske vaccinationer og andre formaliteter – som vi har oplyst som nødvendigt for rejsen. Ovenstående krav er gældende for personer med dansk pas. Yderligere krav kan være gældende for andre nationaliteter – kontakt KTC / Dit Eventyr for at høre nærmere. Det er kundens ansvar at oplyse korrekt navn ved tilmelding. Der skal være overensstemmelse med navnet i passet og det navn der skal stå på flybilletten. Evt. udgifter ved udstedelse af ny flybillet afholdes af den rejsende.

REJSEPLAN: Rejseplanen som tilsendes ca. 1mdr. inden afrejse, vil indeholde nærmere oplysning om alle relevante oplysninger for din rejse.

ERSTATNINGSANSVAR: KTC / Dit Eventyr kan kun kræves erstatning for ting evt. sket på selve ekspeditionen.

REKLAMATIONER: Eventuelle reklamationer skal fremsættes under ekspeditionen til ekspeditionslederen. En skriftlig klage skal fremsendes senest 3 uger efter hjemkomst fra tur. Ved alle søgsmål mod KTC / Dit Eventyr skal dansk ret anvendes. Klager der ikke kan afgøres af Rejseankenævnet, skal afgøres ved Sø- og Handelsretten efter dansk ret.

FEJL/UOVERENSSTEMMELSER: Konstaterer du fejl/uoverensstemmelser med ovenstående og det på fakturaen anførte – kontakt da straks KTC / Dit Eventyr.

GREJ / UDSTYR: dit eventyr, forbeholder sig rette til at bestemme hvor meget udstyr og hvilke udstyr den enkelte må have med. Så enkelte deltager ikke har unødvendigt grej med. Da vi går turen som et hold, der hjælper hinanden.

BLOG / TRACKER / MV.: dit eventyr tillader ikke deltagerne at tage udstyr med til at skrive blog, GPS tacker, satellit telefoner, osv. undervejs. Igen for ikke at have unødvendig udstyr med, da vi altid stiller med GPS tracker og blogger undervejs, så venner, familie, osv. kan følge med, den vej.

Der taget forbehold for fejl og mangler i teksterne.

Læs også med på komud.dk